Skip to content

Stambyte i Uppsala

VVS Fålhagen utför stambyte och stamrenovering i Uppsala. Vi har gedigen och bred kunskap när det gäller stambyten och stamrenovering i flerbostadshus.

Stambyte och stamrenovering

Förutom riskerna med att gamla rör går sönder, innebär de ofta problem som stopp i avloppet, fördröjningar med varmvatten samt att vattentrycket försämras. Genom att utföra ett stambyte i tid får du nöjda bostadsrättsinnehavare och hyresgäster.

Hur genomförs ett stambyte?

Vid ett stambyte byter man ut rören som leder varmvatten, kallvatten och spillvatten. I många fall passar man också på att renovera badrum i samband med stambytet eftersom stambytet ändå kräver att man bryter fuktspärren för att komma åt rören bakom väggar och golv. 

En renovering av badrummet sparar ofta även in på vattenförbrukningen då nya och moderna kranar och toaletter är mer effektiva och vattenbesparande.

Kontakta oss angående stambyte