Skip to content

Konvertera till vattenburen värme

Vi hjälper dig att konvertera till vattenburen värme i Uppsala.

Stigande elpriser gör att många husägare ser över elförbrukningen i huset. Har du ett hus med direktverkande el är konvertering till vattenburen värme en riktigt bra och långsiktig lösning för att sänka uppvärmningskostnaden i fastigheten. Dessutom gäller ROT-avdraget vid konvertering till vattenburet värmesystem vilket innebär att arbetskostnaden blir 30% lägre.

Fördelen med att konvertera till vattenburen värme är att du inte bara kan sänka driftskostnaden i huset utan också att du i framtiden kan välja eller komplettera med andra typer av värmekällor.

Några fördelar med att konvertera till vattenburen värme:

Husets värde ökar med lägre driftskostnader: Att konvertera ett hus med direktverkande el till vattenburen värme är en investering som lönar sig även i husets värde eftersom fastighetens värde ökar när driftskostnaderna blir mindre.

Vattenburen värme ger bättre komfort

Högre effektivitet: Elektriska radiatorer värmer upp huset punktvis. Därför blir värmen blir mer effektiv i ett hus med vattenburen värme eftersom man använder ett slutet system där vattnet cirkulerar mellan värmepannan, radiatorer och ev. golvvärme.

Bidrag för energieffektivisering av hus med direktverkande el

Regeringen har lagt fram ett förslag om att införa ett nytt bidrag för energieffektivisering i småhus med uppvärmning av el och gas.

Det är fortfarande bara ett förslag men väntas snart vara beslutat. I promemorian står det att bidraget är planerat att kunna sökas retroaktivt sedan 8 november 2022. Det gör att husägare inte behöver vänta in beslutet för att energirenovera ditt hus.

Du kan läsa mer om bidraget för energieffektivisering av hus på Boverkets hemsida:  https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/

Så går en konvertering till:

När man konvertera från direktverkande el till ett vattenburet system så byts alla elektriska element ut mot vattenelement. Det innebär också att nya vattenledningar måste dras. Men i vissa fall kan det räcka med att byta ut delar av värmesystemet.

Därför måste det först utföras en besiktning av huset för att undersöka fastighetens förutsättningar och behov.

Kontakta oss så hjälper vi dig med en besiktning och berättar mer om hur du kan konvertera till vattenburen värme och ge dig råd baserat på ditt hus specifika förutsättning och behov.

Kontakta oss angående värmesystem